Park przy G±sawce już ładniejszy
22.05.2015.
glowna W dniu 21.05.2015r. odbył się odbiór prac, tj. rekultywacji 3400m2 trawników parkowych między ul. 700-lecia i Ułańsk± przy G±sawce.
Wykonano mechaniczn± i ręczn± uprawę gleby, dowiezienie i roz¶cielenie ziemi urodzajnej, wyrównanie, posianie trawy i nawozu, uwałowanie, grabienie, wywiezienie zebranych zanieczyszczeń (było dużo kamieni i gruzu) oraz wymiana na nowe 60mb obrzeży trawnikowych. Od dnia odbioru przez okres 6 miesięcy trwa okres gwarancyjny w którym wykonawca odpowiada za pielenie, nawożenie, koszenie trawy i podlewanie zrekultywowanego terenu.
 
Prace wykonywał Zakład Zieleni i Usług Le¶nych S. Galikowski z Woli, który przedstawił najkorzystniejsz± ofertę.  Jednocze¶nie Urz±d Miejski zainstalował nowe ławki i kosze na odpady, 1 kosz na psie odchody oraz posadzono głogi szkarłatne na zrekultywowanym terenie.
 
 
Zmieniony ( 02.06.2015. )