MKS "PAŁUCZANKA" - REAKTYWACJA
21.08.2015.
Logotyp MKS ŻNIN "Pałuczanka"Ustalono plan funkcjonowania MKS „Pałuczanka” Żnin w nowej formule. Rozgrywki w rundzie jesiennej rozpoczną trzy drużyny: „Trampkarze” trenowani przez Łukasza Cieślę, „Juniorzy Młodsi” trenowani przez Adama Dudkiewicza i „Seniorzy” prowadzeni przez Janusza Nowaka.
SPOTKANIA ORGANIZACYJNE KANDYDATÓW NA ZAWODNIKÓW DO DRUŻYN ODBĘDĄ SIĘ W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:
1/ „Trampkarze” 25.08.2015 r. /wtorek/ godz. 17.30 MOS Żnin
2/ „Juniorzy Młodsi” 25.08.2015 r. /wtorek/ godz. 18.00 MOS Żnin
Zarówno w 1/ i 2/ przypadku wymagana jest obecność jednego z rodziców lub prawnego opiekuna.
3/ „Seniorzy” 25.08.2015 r. /wtorek/ godz. 18.30 MOS Żnin

21.08.2015 r. ogłoszony zostanie otwarty konkurs na stanowisko koordynatora sportu /kierownik klubu/ z krótkim terminem rekrutacji /umowa o pracę w MOS w Żninie lub umowa zlecenie - do uzgodnienia z kandydatem.

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELAJĄ TRENERZY, PAN JERZY ŚNIADECKI - DYREKTOR MOS ORAZ PAN JACEK ŚWITAŁA - KIEROWNIK WYDZIAŁU EDUKACJI, KULTURY I SPORTU UM W ŻNINIE.
Ustalono, że na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu członków stowarzyszenia prowadzącego dotychczas drużynę MKS „Pałuczanka” zostanie złożony wniosek, m.in. o przekazanie praw własności do używania nazwy klubu, jego barw oraz symboli i kart zawodników, otwierając tym samym formalnie drogę do działalności klubu sportowego MKS „Pałuczanka”. Klub będzie prowadzić w imieniu Gminy Żnin Miejski Ośrodek Sportu.
Zmieniony ( 21.08.2015. )