Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika - DRUKI
08.09.2015.

WYMAGANIE DRUKI

1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

2.  Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

3.  Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

4. Wniosek do Burmistrza o dofinansowanie

5. Zawiadomienie o zawarciu umowy

Zmieniony ( 08.09.2015. )