Apel do hodowców drobiu
09.02.2017.
grypa2017W  związku z rozprzestrzenianiem się zjadliwej grypy ptasiej na obszarze naszego kraju, Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwrócił się z pismem o podjęcie stosownych przedsięwzięć mających na celu zminimalizowanie tego typu zagrożeń.
Poważne obawy budzą sytuacje świadczące o niefrasobliwości i braku odpowiedzialności ze strony hodowców drobiu, szczególnie tych prowadzących małe hodowle przydomowe.Należy  nadmienić, że zasady określone w przepisach związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków i restrykcjami za ich nieprzestrzeganie, obowiązują wszystkich hodowców niezależnie od wielkości i skali prowadzonej działalności i przewidują konieczność trzymania drobiu, nawet pojedynczych sztuk w pomieszczeniach zamkniętych.
W sytuacji udowodnienia hodowcy braku stosowania w swoim gospodarstwie przedmiotowych zasad traci on w przypadku wystąpienia ogniska choroby prawo do uzyskania  odszkodowania ze środków budżetu państwa, a dodatkowo naraża się na wszczęcie w stosunku
do niego postępowania karnego.
W wyniku pojawienia się ogniska ptasiej grypy w małym przydomowym gospodarstwie zlikwidowane zostaną stada hodowlane liczące po kilka lub kilkanaście tysięcy sztuk, które znalazły się w promieniu 3 km od wykrytego ogniska choroby.
W związku z powyższym wszelkiego rodzaju informacje mające znamiona ptasiej grypy  należy niezwłocznie zgłaszać Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Żninie, tel. 52 303 20 06 lub tel. kom. 694 457 865.

info_hodowy_drobiu2
Zmieniony ( 10.02.2017. )