Zaproszenie do programu Eko-dotacji
22.02.2017.
napis_ekodotacje
 
Burmistrz Żnina zaprasza Mieszkańców Gminy Żnin do skorzystania z programu dotacji proekologicznych.

Dotacja na modernizację lub budowę ekologicznego ogrzewania obejmuje koszty:

- zakupu i montażu kotła elektrycznego,
- zakupu i montażu kotła gazowego,
- zakupu i montażu olejowego,
- zakupu i montażu kotła na ekogroszek z paleniskiem retortowym, 5 klasy energetycznej wg. normy PN EN 303-5:2012,
- zakupu i montażu kotła kondensacyjnego,
- zakupu i montażu kotła z palnikiem na pellet,
- zakupu i montażu pompy ciepła,
- zakupu i montażu kolektorów słonecznych,
- przyłączenia nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Dotacja celowa na modernizację lub budowę ekologicznego ogrzewania jest udzielana jednorazowo i wynosi 50% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 5 000 zł.

Przyznanie dotacji odbywa się do wysokości środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w danym roku w budżecie gminy.

 
W terminie od 1 do 15 marca 2017 r. przyjmowane są wnioski o udzielenie dotacji.
Wnioski można składać w Biurze Burmistrza Żnina lub droga pocztową (decyduje data wpływu).
W ciągu 30 dni od zakończenia naboru nastąpi weryfikacja złożonych wniosków i podpisanie umów.
Od momentu podpisania umowy do 15 października 2017 r. jest czas na realizację zadania.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Żninie, pok. 41 lub tel. 52 30 31 301 wew. 158.
 
Wniosek w wersji PDF można pobrać TUTAJ, natomiast w wersji edytowalnej DOC TUTAJ
 
Ze względu na potrzeby uzyskania opinii Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, nabór wniosków na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i przepompowni zostanie ogłoszony w terminie późniejszym. 
Zmieniony ( 28.02.2017. )