Informacja w sprawie płatności za odbiór odpadów
07.03.2017.
W związku z zapytaniami mieszkańców, informujemy że w roku bieżącym nie będą dostarczane do Państwa personalizowane książeczki z blankietami wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przedmiotową opłatę należy uiszczać na dotychczasowy numer rachunku bankowego.
W ramach przypomnienia informujemy, że od 1 grudnia 2016 roku opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 8 zł od osoby w przypadku segregacji odpadów oraz 26 złotych od osoby w przypadku braku segregacji odpadów.

Jednocześnie zwracamy uwagę na przestrzeganie zasad poprawnej segregacji odpadów.
Zmieniony ( 07.03.2017. )