Granty oświatowe 2017
30.06.2017.
Przedstawiamy informację o złożonych wnioskach na realizację projektów i przedsięwzięć realizowanych od 1 września 2017 r. do 10 grudnia 2017 r. w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Żnin.
 
informacja o złożonych wnioskach