Odbiór odpadów wielkogabarytowych
04.09.2017.

KOMUNIKAT
Przypominamy, że odpady wielkogabarytowe (meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) odbierane są na terenie gminy Żnin dwa razy w roku. Odbiór odbywa się zgodnie z harmonogramem dostępnym tutaj: http://bip.umznin.pl/dokumenty/4334. Jednocześnie mieszkańcy gminy Żnin przedmiotowe odpady mogą  bezpłatnie dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który zlokalizowany jest w Żninie przy ul. Jasnej 2a.

Jednocześnie przypominamy, że za odbiór odpadów wielkogabarytowych wystawionych w innym czasie niż wskazany w harmonogramie odpowiada właściciel lub zarządca nieruchomości.