Nagrody Burmistrza dla studentów
22.09.2017.
Do 30 września 2017 roku trwa przyjmowanie wniosków w sprawie przyznawania stypendiów Burmistrza Żnina studentom studiów dziennych i zaocznych oraz studentom studiów doktoranckich z terenu Gminy Żnin, osiągającym wybitne wyniki w nauce, sporcie, kulturze, edukacji i innych dziedzinach.Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: http://bip.umznin.pl/dokumenty/1053

Wnioski należy składać do dnia 30 września 2017 roku w Biurze Burmistrza Żnina (Urząd Miejski w Żninie ul. 700-lecia 39).