Przewonienie gazu ziemnego
09.10.2017.
Polska Spółka Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy przeprowadzi akcję przewonienia gazu ziemnego „JESIEŃ 2017”, która ma na celu wykrycie i usunięcie nieszczelności na gazowej sieci rozdzielczej i w instalacjach wewnętrznych w budynkach.
W terminie od 10 do 12 października br. mieszkańcy Żnina, korzystający z gazu dystrybuowanego przez tę spółkę, winni zwrócić szczególną uwagę na obce zapachy w pomieszczeniach, w których znajduje się sieć dostarczająca gaz. Wszelkie podejrzenia o ulatniającym się gazie, należy zgłaszać właścicielom lub administratorom obiektów, do których obowiązków należy ich usuwanie na instalacjach wewnętrznych i urządzeniach gazowych w budynkach.Obowiązek usuwania nieszczelności na gazowej sieci rozdzielczej do kurka głównego i przy gazomierzach należy do Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. i jej pracownicy będą się tym zajmować. Akcja jest przeprowadzana w całym województwie kujawsko-pomorskim w terminie od 26 września do 26 października br. wg ustalonego harmonogramu.
W przypadku wyczucia zapachu ulatniającego się gazu należy niezwłocznie powiadomić administratora budynku lub Pogotowie Gazowe pod numerem telefonu 992.