Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika - DRUKI 2017
10.10.2017.
  1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  2. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
  3. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
  4. Wniosek do Burmistrza o dofinansowanie
  5. Zawiadomienie o zawarciu umowy