Album fotograficzny ze środków zewnętrznych
04.07.2018.

pasek_logotypy_rybacto_i_morze_lgr

Zakończyły się prace związane z wydaniem albumu fotograficznego prezentującego rybackie dziedzictwo kulturowe i promującego gminę Żnin.

Album pod nazwą: "W krainie żnińskich jezior" został wydany w nakładzie 1 000 egzemplarzy, w formacie 27x27 cm. 

Operacja została zrealizowana w ramach działania "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność", objętego priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie, w tym związane z realizacją operacji własnych LGD, o których mowa w art. 17 ust. 3 pkt. 2 ustawy o rozwoju lokalnym, z wyłączeniem projektów grantowych, o których mowa w art. 17 ust. 3 pkt. 1 ustawy o rozwoju lokalnym, w ramach celu "Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołóstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego", obejmującej "Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołóstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego".

Operacja została współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach EFMR.

2018-04-04_album 2018-04-04_album_1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018-04-04_album_32018-04-04_album_2