Informacja na temat deratyzacji
24.09.2018.
uwaga3KOMUNIKAT

Burmistrz Żnina informuje o konieczności przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie gminy Żnina.
Prosimy właścicieli domów (zarządców nieruchomości) o zaopatrzenie się w środki do zwalczania gryzoni dopuszczone do obrotu w handlu i wyłożenie ich w piwnicach w dniach 26-28 września 2018 r. oraz uzupełnianie przez okres 14 dni.
UWAGA! Przed przystąpieniem do wyłożenia trucizn należy usunąć wszystkie odpady, które mogłyby służyć jako pożywienie dla gryzoni i zlikwidować widoczne przejście (dziury) dla nich. Miejsca wyłożenia trutek należy oznaczyć napisami ostrzegawczymi oraz zabezpieczyć przed dostępem dzieci i zwierząt.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Żninie, tel. 52-30-31-301 w.158