Karta seniora dla osób 60+
19.10.2018.
2018-10-19_metropolia„Bydgoska Karta Seniora 60+” umożliwia starszym mieszkańcom Bydgoszczy uzyskanie zniżek w wielu instytucjach i firmach zlokalizowanych na terenie miasta, a nawet całego kraju. Bydgoski program realizowany będzie także na terenie gmin zrzeszonych w ramach „Metropolii Bydgoszcz”, a więc również w gminie Żnin.

Dzięki Karcie seniorzy mogą korzystać z usług psychologa, dietetyka czy zapisać się na kurs tańca. Oferują to partnerzy Karty. W Bydgoszczy jest ich już ponad 80. Proponują zniżki na różne aktywności czy zakupy nawet do 50% pełnej wartości towaru i usług. Dotychczas w Bydgoszczy Kartę Seniora odebrało ponad 16 tysięcy osób powyżej 60 roku życia.

Metropolitalna Karta Seniora będzie działać w oparciu o program karty bydgoskiej. Prezydent Rafał Bruski podpisał zarządzenie zmieniające wcześniejsze regulacje, wprowadzając pojęcie Metropolitalnej Karty Seniora i jednocześnie zwiększając jej obszar na teren całej metropolii. Dodatkowo zostało podpisane porozumienie między miastem Bydgoszcz a Stowarzyszeniem, w ramach którego Stowarzyszenie będzie koordynować i prowadzić wdrożenie i funkcjonowanie Karty przy współpracy z poszczególnymi gminami, gdzie karty będą wydawane.

Każda gmina, tworząca wspólnie Metropolię, otrzymuje pakiet kart. Są one zindywidualizowane. Na każdej będzie umieszczony herb danej gminy, aby podkreślić jej indywidualny charakter. Wszyscy zainteresowani już mogą składać wnioski o wydanie takiej karty.

Aby otrzymać „Metropolitalną Kartę Seniora 60+” należy wypełnić wniosek i okazać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość i wiek osoby.
Karta wydawana będzie bezterminowo i jest bezpłatna. Wnioski składać można w poszczególnych urzędach gmin.
 
 
Pobierz wniosek poniżej, aby wypełnić elektronicznie. Wydrukuj go, a następnie podpisz i przynieś do Urzędu Miejskiego w Żninie.
POBIERZ WNIOSEK W FORMACIE PDF (formularz)
POBIERZ WNIOSEK W FORMACIE ODT (OpenOffice Writer/LibreOffice Writer/Microsoft Word)
 
Wniosek jest również dostępny w Urzędzie Miejskim w Żninie w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia, pok. 19.
 
LISTA ZNIŻEK DOSTĘPNA W OFICJALNYM SERWISIE BYDGOSZCZY POD TYM LINKIEM https://www.bydgoszcz.pl/seniorzy/bydgoska-karta-seniora-60/aktualna-lista-znizek/


Zmieniony ( 25.10.2018. )