Konsultacje rocznego programu współpracy z NGO
29.10.2018.
2018-10-29_fotoBurmistrz Żnina wypełniając ustawowy obowiązek w dniu 29 października 2018 r. wydał zarządzenie Nr 197/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały „Rocznego Programu Współpracy Gminy Żnin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.”

Konsultacje będą trwać w terminie od dnia 29 października 2018 r. do dnia 6 listopada 2018 roku.
Wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie mogą w ww. terminie wyrazić pisemną opinię w sprawie ww. projektu programu.
Uwagi należy składać w Biurze Burmistrza Żnina: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin lub elektronicznie na adres: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć .
Projekt ww. uchwały dostępny pod adresem: http://bip.umznin.pl/dokumenty/5647 .