Komunikat
08.11.2018.
uwaga3W związku z wprowadzeniem dnia wolnego od pracy w dniu 12 listopada 2018 r. informujemy, że uległ zmianie harmonogram odbioru odpadów komunalnych. Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych w miejscowościach: Chomiąża Księża, Dobrylewo, Januszkowo, Jadowniki Bielskie, Jadowniki Rycerskie, Kierzkowo, Murczyn, Murczynek, Redczyce, Wawrzynki, Wilczkowo, Wójcin zostaną odebrane w sobotę 17 listopada.