Jeżeli jesteś ofiarą przestępstwa
18.02.2019.

UWAGA

JEŻELI JESTEŚ OFIARĄ PRZESTĘPSTWA

Prokuratura Rejonowa w Szubinie wraz z Ośrodkiem Zamiejscowym prokuratury Rejonowej w Szubinie z siedzibą w Żninie informuje,
że w ramach „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” przez 5 dni, tj.
18.02.2019r. do 22.02.2019r.
pełnione będą dyżury prokuratora.

Dyżury odbywać się będą w godzinach 10:00 —14:00 w siedzibie
Prokuratury Rejonowej w Szubinie przy ulicy Ogrodowej 14 oraz
Ośrodka Zamiejscowego w Żninie przy ulicy Sądowej 2


Osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą uzyskać dodatkowe wsparcie od podmiotów, które świadczą pomoc
materialną i niematerialną, sfinansowaną z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej,
których lista dostępna jest pod adresem:
https://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/fundusz-sprawiedliwosci/pomoc-pokrzywdzonym/