Wykazów nieruchomości przeznaczonych do najmu, dzierżawy i użyczenia
20.02.2019.

Lista nieruchomości należących do gminy Żnin przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę i użyczenie

Wykaz nieruchomości i lokali niemieszkalnych przeznaczonych do oddania w najem, pobierz: TUTAJ

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, pobierz: TUTAJ

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, pobierz: TUTAJ

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie, pobierz: TUTAJ

Zmieniony ( 21.02.2019. )