Informacja o śmierci Emilii Ścibak
04.04.2019.

Z głębokim żalem i smutkiem

przyjęliśmy wiadomość
o śmierci
naszej Koleżanki

śp.

Emilii Ścibak

 

Rodzinie i Bliskim

wyrazy głębokiego współczucia

składa

 

Burmistrz Żnina Robert Luchowski
wraz z pracownikami
Urzędu Miejskiego w Żninie

emilia1

Zmieniony ( 04.04.2019. )