Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie
21.06.2019.
Komunikat dotyczy przydatności wody do spożycia.
ppis