Przebudowa drogi gminnej Jaroszewo-Brzyskorzystew etap IV
10.09.2019.
info_na_stron_iv
Gmina Żnin realizuje projekt pt.
„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, na istniejącej podbudowie tłuczniowej, do długości 0,450 km w obrębie geodezyjnym: Brzyskorzystew dz. Nr 277/2, współfinansowana przy udziale środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w kwocie 43 200,00 złotych."

Zmieniony ( 13.09.2019. )