10. rocznica ustanowienia św. Floriana patronem Żnina
23.09.2019.

w._florian

23 września 2009 r. Rada Miejska w Żninie podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia św. Floriana patronem miasta Żnina.
Podjęcie tej uchwały zakończyło procedurę związaną z ustanowieniem patrona miasta Żnina, rozpoczętą jeszcze w 2008 roku.
Dziś mija 10. rocznica tego wydarzenia.
Wspomnienie św. Floriana obchodzone jest 4 maja.