Program Usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
28.10.2019.
KOMUNIKAT
w sprawie naboru wniosków w ramach programu:
„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.


Zainteresowani programem rolnicy z terenu gminy Żnin, mogą składać do Burmistrza Żnina wnioski dotyczące szacunkowej ilości i rodzaju odpadów pochodzących z działalności rolniczej w ramach programu prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Druk wniosku dostępny jest w na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żninie lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żninie.

Wnioski przyjmowane będą od 28.10.2019 r. do 08.11.2019 r.
Dodatkowe informacje – Urząd Miejski w Żninie – pok. nr 41 (I piętro) lub tel. (52) 30 31 301 wew. 136.

Wnioski, które wpłyną do Biura Burmistrza tut. urzędu po dniu 08.11.2019 r. nie będą rozpatrywane.
 
Dokumenty do pobrania:
Formularz informacyjny, pobierz tutaj: DOC oraz PDF
Załącznik nr 1, Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis, pobierz tutaj: DOC oraz PDF
Załącznik nr 2, Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę ubiegającego się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, pobierz tutaj: DOC oraz PDF
Zmieniony ( 28.10.2019. )