Konsultacje społeczne
14.01.2020.

feedback-3676922_1920

Konsultacje społeczne dotyczące rozwoju sieci ulic w północno-zachodniej części miasta Żnina, w tym przedłużenia ul. Przemysłowej w kierunku torów kolejowych 

Burmistrz Żnina zaprasza mieszkańców miasta Żnina do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących rozwoju sieci drogowej w północno-zachodniej części miasta Żnina, w tym w szczególności przedłużenia ul. Przemysłowej w kierunku torów kolejowych relacji Żnin-Damasławek. W ramach konsultacji społecznych przewidujemy spotkanie z zainteresowanymi mieszkańcami oraz przeprowadzenie ankiety. 

Konsultacje społeczne będą trwały od 21 stycznia do 10 lutego 2020 r. 

Spotkanie odbędzie się w dniu 21.01.2020 r. o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej nr 2 w Żninie im. Jana Śniadeckiego przy ul. Wandy Pieniężnej 19, hol na III kondygnacji. 

Na spotkaniu przedstawione zostaną uwarunkowania układu komunikacyjnego Żnina, plany rozwoju miasta dotyczące sieci dróg w północno zachodniej części Miasta Żnina oraz propozycja wariantowa przedłużenia ul. Przemysłowej w kierunku torów kolejowych relacji Żnin-Damasławek. Prezentowane materiały będą również dostępne na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.gminaznin.pl w okresie trwania konsultacji. 

Zwieńczeniem konsultacji będzie ankieta, w której mieszkańcy Żnina będą mogli wyrazić swoje stanowisko względem przedłożonych propozycji. Wyniki ankiety będą rozpatrywane przy decyzjach planistycznych. 

Wypełnione ankiety będzie można złożyć w terminie od 22.01.2020 do 10.02.2020 r. w Urzędzie Miejskim w Żninie przy ul. 700-lecia 39, a także w trakcie spotkania w Szkole Podstawowej nr 2 w dniu 21.01.2020 r. Ankietę można wypełnić również za pomocą środków elektronicznych na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.gminaznin.pl. 

Ze strony Urzędu Miejskiego w Żninie informacji udziela Pan Sławomir Chrośniak tel.:  52 303 13 01 wew. 161. Jakie pytania znajdują się w ankiecie, którą będzie można złożyć od 22 stycznia? Wzór ankiety dostępny TUTAJ  

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach!

Zmieniony ( 17.01.2020. )