Wykazy nieruchomości
30.01.2020.
Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi wykazami:
Wykaz nieruchomości  przeznaczonych do  oddania w dzierżawę, do pobrania: TUTAJ
Wykaz nieruchomości  przeznaczonych do  oddania w najem, do pobrania: TUTAJ
Wykaz nieruchomości  przeznaczonych do  oddania w użyczenie cz. 1, do pobrania: TUTAJ
Wykaz nieruchomości  przeznaczonych do  oddania w użyczenie cz. 2, do pobrania: TUTAJ