Zarządzenie wojewody kujawsko-pomorskiego
12.03.2020.
zarzdzenie_w_sprawie_zawieszenia_organizowania_imprez_artystycznych_i_rozrywkowych-1