Zawiadomienie Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
24.03.2020.
s44_tpr_km_20032415240