Konkurs W domu nie musi być nudno!
09.04.2020.

Wszystkie dzieci w wieku od 4 do 10 lat zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie pn. W domu nie musi być nudno!

Poniżej prezentujemy regulamin konkursu oraz plakat wydarzenia.

 

Regulamin konkursu

1.      1. Organizatorem konkursu pn. „W domu nie musi być nudno”, zwanego dalej „konkursem”, jest Gminne Centrum Bezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Żninie.

2.      2. Celem konkursu jest rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci z terenu gminy Żnin oraz uświadamianie o konieczności pozostania w domu podczas epidemii.

3.      3. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku od 4 do 10 lat.

4.      4. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest nadesłanie zdjęcia lub skanu pracy plastycznej  w formacie A4.

5.      5. Prace plastyczne należy nadsyłać w komentarzach poniżej plakatu reklamującego konkursu na profilu facebook Gminy Żnin.

6.      6. Prace plastyczne muszą być zgodne z tematyką konkursu określoną w jego tytule.

7.      7. Termin nadsyłania prac mija 15 kwietnia 2020 r. o godzinie 15.30

8.      8. Komisja konkursowa w składzie wybranym przez Organizatora, dokona oceny prac plastycznych i wybierze 5 z nich, których autorzy otrzymają drobne upominki.

9.      9. Upominki otrzyma również autor pracy, która zdobędzie największą liczbę reakcji (polubieni i innych przycisków) na profilu społecznościowym gminy Żnin

10.   10. Odbiór upominków może nastąpić w Urzędzie Miejskim w Żninie w momencie ustania epidemii.

 

plakat_konkurs

 

Zmieniony ( 09.04.2020. )