Zmiana terminu rozpoczęcia przebudowy 2. etapu ulicy 700-lecia w Żninie
20.04.2020.
Informujemy, że rozpoczęcie prac budowlanych w związku z przebudową 2. etapu ulicy 700-lecia w Żninie nastąpi 4 maja 2020 r.
organizacja_ruch_2_etap_ok