W domu nie musi być nudno! - druga edycja konkursu
06.05.2020.

Dzieci do 14 lat zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie „W domu nie musi być nudno!". Tym razem coś dla fanów sportu.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zapoznanie się z poniższym regulaminem:


Regulamin konkursu
1.    Organizatorem drugiej edycji konkursu pn. „W domu nie musi być nudno”, zwanego dalej „konkursem”, jest Gminne Centrum Bezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Żninie.
2.    Celem konkursu jest upowszechnianie kultury fizycznej i propagowanie ciekawych form spędzania wolnego czasu.
3.    Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku do 14 lat, zamieszkujące na terenie gminy Żnin.
4.    Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest nadesłanie filmu ukazującego żonglerkę piłką nożną.
5.    Film ukazujący żonglerkę powinien być zamieszczony na profilu facebook Gminy Żnin, pod grafiką informującą o rozpoczęciu konkursu.
6.    Termin nadsyłania filmów mija 15 maja 2020 r. o godzinie 14:00.

7.    Każde odbicie piłki nogą oznacza przyznanie 1 punktu, odbicie piłki głową oznacza przyznanie 2 punktów.
8.    Punkty liczone są do momentu dotknięcie przez piłkę podłoża, jakiegokolwiek przedmiotu lub dotknięcia przez piłkę innej części ciała aniżeli noga lub głowa.
9.    Zliczenia punktów dokonują organizatorzy konkursu.
10.    Każdy uczestnik ma prawo do jednokrotnego nadesłania filmu.
11.    Nagrodą za przesłanie filmu z największą liczbą punktów zdobytych podczas żonglerki jest piłka nożna firmy Adidas.
12.    Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wręczenia upominków wyróżniającym się uczestnikom konkursu.

 

w_domu_nie_musi_by_nudno-vol2

Zmieniony ( 06.05.2020. )