Szkoła ćwiczeń
25.06.2020.
logotypy_szkola_cwiczen
SZKOŁA ĆWICZEŃ – INFORMACJE

Gmina Żnin od 1 stycznia 2021 roku będzie realizowała Projekt pt. „Utworzenie Szkoły Ćwiczeń w gminie Żnin” realizowany w ramach II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-003/19 Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń – II edycja.
Niniejszy projekt realizowany jest przy współpracy z partnerem Euro Innowacje sp. z o.o. z siedzibą:
ul. Garbary 100/11, 61-757 Poznań, na mocy Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Utworzenie Szkoły Ćwiczeń w gminie Żnin”.
Umowa o dofinansowania projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zawarta została w dniu 23 czerwca 2020 r.

Projekt przewiduje realizację następujących trzech zadań:
1)    Zadanie 1 - Doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt dydaktyczny i pomoce naukowe dla potrzeb funkcjonowania Szkoły Ćwiczeń;
2)    Zadanie 2 - Wzmocnienie kompetencji kadr oraz wsparcie w zakresie przyjętych do realizacji form i metod pracy Szkoły Ćwiczeń;
3)    Zadanie 3 - Prowadzenie działań zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami Szkół Wspieranych w wybranych formach i metodach pracy Szkoły Ćwiczeń

Podział środków finansowych na realizację Projektu w ramach kwoty dofinansowania Projektu w łącznej kwocie nie większej niż 1 329 688,45 PLN i stanowiącej nie więcej niż 100% wydatków kwalifikowalnych Projektu:
1)    na realizację zadań Partnera wiodącego w łącznej kwocie nie większej niż 435 467,71 PLN, w tym w ramach kosztów bezpośrednich 397 467,71 PLN oraz w ramach kosztów pośrednich 38 000,00 PLN;
2)    na realizację zadań Partnera w łącznej kwocie nie większej niż 894 220,74 PLN, , w tym w ramach kosztów bezpośrednich 710 606,00 PLN oraz w ramach kosztów pośrednich 183 614,74 zł PLN;

Szkoła Ćwiczeń:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Żninie
Szkoły Wspierane:
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Śniadeckiego w Żninie
- Szkoła Podstawowa nr 5 w Żninie
- Szkoła Podstawowa im. Klemensa Janickiego w Januszkowie
- Szkoła Podstawowa im. Anny i Alfreda Krzyckich w Słębowie
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bożejewicach,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi,
- Zespół Szkół Specjalnych w Żninie
 
Informacja na temat podpisania umowy znajduje się na stronie internetowej: TUTAJ
Zmieniony ( 25.06.2020. )