Informacja w sprawie udzielenia dotacji na wkład własny
12.11.2020.
Zarządzenie Burmistrza Żnina w sprawie udzielenia dotacji stanowiących wkład własny organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, przeznaczonych na realizację zadań własnych Gminy Żnin w roku 2020 jest do pobrania: TUTAJ