Otwarte konkursy ofert
26.11.2020.
Zachęcamy do zapoznania się z Zarządzeniem Burmistrza Żnina w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021.
Dokument jest dostępny: TUTAJ
 
Link do generatora wniosków: TUTAJ
 
 
Burmistrz Żnina wydał również Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie wsparcia finansowego z budżetu gminy Żnin w formie dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2021 roku.
Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem: TUTAJ
 
Link do generatora wniosków: TUTAJ
Zmieniony ( 26.11.2020. )