Nabór członków do Komisji Konkursowej
29.12.2020.

Burmistrz Żnina zaprasza do zgłaszania kandydatur przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej dokonującej oceny złożonych ofert na realizację zadań publicznych.
Termin zgłaszania mija 4 stycznia 2021 r.

nabr

nabr_2