Rozstrzygnięcie konkursu ofert
08.02.2021.
Zarządzeniem nr 25/2021 z dnia 8 lutego 2021 r., Burmistrz Żnina ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez
organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021.
Wyniki konkursu dostępne są: TUTAJ
 
Ponadto, Zarządzeniem nr 26/2021 z dnia 8 lutego 2021 r. rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na udzielenie wsparcia finansowego z budżetu gminy Żnin w formie dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2021 roku.
Szczegóły: TUTAJ
 

Zmieniony ( 08.02.2021. )