Akrtywny samorząd w 2021 r.
01.03.2021.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych po raz kolejny uruchamia  program wsparcia dla osób niepełnosprawnych.
Szczegółowe informacje dostępne pod adresem:
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2021-roku-1/