Informacja Powiatowego Urzędu Pracy
09.03.2021.
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy w terminie od 28.02.2021 r. do 31.05.2021 r. na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. 2021, poz. 371), art. 15zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1842, z późń. zm.).

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami i wyjaśnieniami dotyczącymi udzielania pomocy w ramach ogłoszonego naboru, które znajdują się na stronie internetowej PUP Żnin - www.znin.praca.gov.pl w zakładce "Dla pracodawców i przedsiębiorców" -> Tarcza antykryzysowa COVID-19.

W związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji oraz załączonego plakatu.

Szczegółowe informacje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 udzielają:

    Pani Katarzyna Woźniak tel. 523031064 wew. 64
    Pani Agnieszka Przybylska tel. 523031064 wew. 72
    Pani Angelika Krakowiak tel. 523031064 wew. 63
 
plakat_nowa_dotacja