Regulamin konkursu
12.08.2021.
Aby wziąć udział w konkursie, którego nagrodą są podwójne wejściówki na Festiwal Optymizmu, wejdź na profil facebook Gminy Żnin.
 
 

REGULAMIN KONKURSOWY FACEBOOK – 12.08.2021

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Organizatorem konkursu na Facebooku, zwanym dalej „konkursem”, jest Wydział Kultury, Sportu, Turystyki, Promocji i Rozwoju Gminy w Urzędzie Miejskim w Żninie.

2.     Fundatorem nagród jest Organizator.

3.     Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator.

4.     Udział uczestników konkursu jest dobrowolny i wiąże się z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

5.     Konkurs nie jest stworzony, przeprowadzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez serwis Facebook, przez co serwis Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika konkursu.

6.     Konkurs prowadzony jest na terenie Polski.

7.     Celem konkursu jest szerzenie optymizmu wśród mieszkańców Gminy Żnin identyfikujących się z wartościami marki ŻNIN. EPICentrum Polski.

8.     Kanałem prowadzenia konkursów jest wyłącznie fanpage Gmina Żnin https://www.facebook.com/gmina.znin/?ref=page_internal.

9.     Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem konkursu sprawuje Organizator.

10.  Konkurs trwa od 12 sierpnia 2021r. do godziny 13.00 dnia 13 sierpnia 2021r.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1.     Uczestnikiem konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające zdolność do wykonywania czynności prawnych.

2.     Uczestnik biorąc udział w konkursie, akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

3.     W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora.

§ 3. NAGRODA

1.     Nagrodą w konkursie jest zestaw podwójnych wejściówek na Festiwal Optymizmu odbywający się w Cukrowni Żnin 17 sierpnia 2021r.

2.     Nagroda przewidziana jest dla 5 osób wybranych przez jury.

3.     Skład jury ustala Organizator.

4.     Laureatowi przysługuje prawo do odmowy odebrania nagrody, jednakże nie wiąże się to z wymianą na ekwiwalent pieniężny bądź rzeczowy.

§ 4. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1.     Aby przystąpić do konkursu, uczestnik musi wstawić optymistyczne zdjęcie z logiem Gminy Żnin w komentarzu pod postem konkursowym.

2.     Dostęp do konkursu jest bezpłatny i wymaga zarejestrowania na portalu społecznościowym Facebook.

3.     Odbiór nagród możliwy jest poprzez odbiór osobisty w Wydziale Kultury, Sportu, Turystyki, Promocji i Rozwoju Gminy w Urzędzie Miejskim w Żninie.

§ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

1.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody.

2.     Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału osób naruszających prawo, niniejszy regulamin bądź regulamin Facebooka, a także osób, które zamieszczających treści obraźliwe zarówno w formie tekstowej, jak i graficznej.

 

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.