Rekrutacja studentów
20.08.2021.
Rekrutacja studentów

Gmina Żnin zachęca studentów kierunków pedagogicznych z obszarów: matematycznego, przyrodniczego, informatycznego lub językowego (angielski i niemiecki) do wzięcia udziału w sieciach współpracy i lekcjach pokazowych w ramach projektu „Utworzenie Szkoły Ćwiczeń w gminie Żnin” realizowanego w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Formy wsparcia odbędą się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Żninie, która ma status Szkoły Ćwiczeń. Uczestnik projektu będzie mógł wziąć udział w charakterze obserwatora w lekcjach pokazowych oraz samokształceniu dla kadry pedagogicznej. Otrzyma również materiały dydaktyczne wypracowane w projekcie.

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić: deklarację uczestnictwa, zaświadczenie o statusie uczestnika projektu, formularz zgłoszeniowy uczestnika projektu oraz oświadczenie uczestnika projektu. Regulamin rekrutacji oraz niezbędne dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie internetowej projektu: https://szkolacwiczen.gminaznin.pl/

Rekrutacja trwa do 8 października 2021 r.

Zmieniony ( 23.08.2021. )