Ankieta w sprawie projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Żnin z organizacjami pozarządowymi
08.09.2021.

pismoankieta

link do programu współpracy obowiązującego w 2021 roku

link do Formularza zgłaszania uwag i wniosków