Zarządzenie Burmistrza Żnina
29.09.2021.
Zarządzenie Burmistrza Żnina w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały "Rocznego Programu Współpracy Gminy Żnin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) na 2022 rok, do pobrania: TUTAJ
 
Więcej informacji oraz projekt Programu: TUTAJ
Zmieniony ( 15.10.2021. )