Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich - aktualizacja
27.10.2021.
W związku z informacją przekazaną z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, że program Granty PPGR  obejmuje także uczniów od klasy "0" szkoły podstawowej, informujemy o wydłużeniu terminu przyjmowania w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” do czwartku 28 października br. Zgłoszenia do udziału w projekcie, wyłącznie w wersji papierowej, wraz z załącznikami, należy składać w Sekretariacie Burmistrza Żnina (pok. 27) w Urzędzie Miejskim w Żninie, ul. 700-lecia 39, w godzinach pracy Urzędu.
 
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z przesłaną informacją dzieci uczęszczające na zajęcia w klasach '"O" w przedszkolach nie zostały zakwalifikowane do wzięcia udziału w konkursie.
 
Szczegółowe informacje na temat programu są dostępne na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr
Zmieniony ( 27.10.2021. )