Herb, flaga i hejnał Żnina
Herb i flaga stanowią najważniejsze insygnia samorządowe miasta i gminy Żnin. Zostały ustanowione Uchwałą Nr V/37/2003 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 marca 2003 roku w sprawie nadania Statutu Gminie Żnin. Jako symbole stanowiące o odrębności i tożsamości Gminy Żnin oraz godności władz reprezentujących społeczność lokalną Gminy należne jest im szczególne poszanowanie. Uchwałą Nr VII/77/2003 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 13 czerwca 2003r. przyjęte zostały zasady używania i stosowania gminnych insygniów samorządowych oraz protokołu flagowego Gminy Żnin.
 
herb 
 
W polu błękitnym srebrne mury z bramą otwartą pośrodku i z dwiema wieżami bocznymi; w każdej wieży po dwa okna prostokątne na wysokości dachu środkowego; nad portalem trzy okna prostokątne, podwoje otwarte złote, nabijane; dachy wież zakończone złotymi gałkami i takimiż krzyżami. Otwory okienne czarne, dachy czerwone, otwór bramy błękitny. Brama połączona jest ze skarpowym fundamentem. Tarcza jest dołem półokrągła.
 
flaga 
 
Flaga ma postać płata o stosunku szerokości do długości płata flagi 5:8. Na jednolitym błękitnym tle w miejscu przecięcia się dwóch przekątnych znajduje się brama warowna stanowiąca główny element herbu miasta Żnina.

Hejnał Żnina został ustanowiony Uchwałą Nr XXVI/192/2008 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie ustanowienia symbolu Gminy Żnin w postaci hejnału Żnina.
Hejnał Żnina autorstwa Jerzego Młodziejowskiego napisany został w 1962 roku i powinien być wykonywany w chwilach szczególnie uroczystych dla Gminy Żnin.
Zapis nutowy Hejnału Żnina
hejnal_znina_nuty
Zmieniony ( 01.12.2008. )