Rada Miejska w Żninie
Organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest rada gminy. Jej kadencja wynosi 4 lata (od dnia wyboru). Jeśli siedziba rady znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy, nosi ona nazwę rady miejskiej.

Do właściwości rady należy m.in.:
  • uchwalanie: statutu gminy, budżetu gminy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, programów gospodarczych;
  • powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy – na wniosek Burmistrza;
  • podejmowanie uchwał w sprawach: emisji obligacji, zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów, tworzenia i przystępowania do spółek, współpracy z innymi gminami, ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, herbu gminy, nazw ulic, wznoszenia pomników;
  • nadawanie honorowego obywatelstwa gminy. 

Biuro Rady Miejskiej

kontakt:
  tel. 52 30 31 301, wewn. 142, 139
  fax 52 30 31 103
e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
 ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin, I piętro, p. nr 30   

Zmieniony ( 15.05.2015. )