Kościół p.w. św. Marcina
sw_marcinaKościół p.w. św. Marcina Żnin, ul. Klemensa Janickiego
Jest najstarszym zabytkiem Żnina (XIV wiek), zbudowany w stylu gotyckim, przebudowany i powiększony w XVI wieku. Po wyburzeniu prezbiterium przedłużono nawę o trzecie przęsło, dzięki czemu powstało nowe prezbiterium. Odbudowana została również kwadratowa wieża, co spowodowało częściowe zatarcie stylu. Wyposażenie wnętrza pochodzi z XVII lub XVIII wieku. Ołtarz główny, zbudowany w XVII wieku i przekształcony w pierwszej połowie XIX wieku, ozdobiony jest rzeźbami św. Piotra i Pawła oraz obrazem patrona - św. Marcina. Ołtarze boczne pochodzą z drugiej połowy XIX wieku i reprezentują styl neobarokowy. Na lewym ołtarzu znajduje się obraz św. Benona. Dwa konfesjonały, ambona i chrzcielnica pochodzą z drugiej połowy XIX wieku, reprezentują styl rokokowy. Kolejnymi ozdobami kościoła są: wczesnobarokowa Grupa Ukrzyżowania z XVII wieku i figura św. Katarzyny z Sieny z końca XVII wieku.