Kościół p.w. św. Floriana
swflorian1Kościół p.w. św. Floriana Żnin, ul. 700-lecia
Gotycki kościół farny zbudowany na początku XV wieku. Powstał na miejscu świątyni romańskiej. Do jego budowy użyto kamiennych ciosów z romańskiego kościoła z XIII wieku. Jeden z nich, wbudowany w północną stronę fary, zdobiony jest rytem jeźdźca. Kościół jest budowlą trójnawową, z wyodrębnionym, trójprzęsłowym, zamkniętym prostokątnie prezbiterium. Częścią kościoła jest cylindryczna wieżyczka schodowa prowadząca na poddasze. Wnętrze kościoła jest barokowo-późnoklasycystyczne. Na tęczowej belce znajduje się późnogotycka Grupa Ukrzyżowania. Ołtarz główny, częściowo wykonany ze stiuku, ozdobiony jest adorującymi aniołami, które otaczają kolumny i pilastry dźwigające faliste gzymsy i zwieńczenie ołtarza. W jego centrum umieszczono obraz św. Floriana. Ołtarze boczne są wklęsłe. Na prawym znajdują się rzeźby św. Jana Nepomucena i Józefa z pierwszej połowy XVII wieku. Lewy ołtarz ozdabiają: Pieta z XVI wieku i wczesnobarokowa rzeźba z XVIII wieku przedstawiająca św. Stanisława i Wojciecha. Na ambonie umieszczono rzeźbę Chrystusa Zmartwychwstałego. Niezwykłym elementem kościoła są późnoklasycystyczne organy z drugiej połowy XIX wieku. Dwa konfesjonały o rokokowej dekoracji pochodzą z końca XVIII wieku.