Zamek w Wenecji
wenecja1Ruiny XIV-wiecznego zamku obronnego Wenecja k/Żnina
Ruiny, usytuowane tuż przy stacji kolejki wąskotorowej, są pozostałością zamku wzniesionego w 1390r. przez Mikołaja Nałęcza z Chomiąży, sędziego kaliskiego. Zamek ten murowany był na cokole kamiennym, w dolnych częściach z głazów granitowych wyrównywanych warstwami tłucznia ceglanego, w górnych częściach z cegły o układzie gotyckim, miał kształt regularny czworoboczny, z wieżą w narożniku północno-wschodnim i basztą bramną pośrodku elewacji południowej. W 1395r. uszkodzony podczas walk Nałęczów z Grzymalitami. W 1420r. za sprawą nowego właściciela, arcybiskupa Mikołaja Trąby, stał się więzieniem dla księży. W 1461r.wenecja2 arcybiskup Jakub z Sienna nakazał opuszczenie zamku i jego zburzenie, mimo to zamek był użytkowany do 1511r. Od tego czasu pozostaje ruiną. Szczęśliwie zachował się pełny obwód murów w kształcie kwadratu.