Projekty unijne
Kliknij po więcej informacji (PDF)

Kliknij po więcej informacji (PDF) 

 

    image001image002

Ochrona Zlewni Rzeki G±sawki etap I


fabryczna_gora

Przebudowa ulicy Fabrycznej w Żninie


 ozrg_etap2_1


  indywidualizacja

„Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko – Pomorskim”


  fabryczna_gora

Przebudowa ulic w obszarze starówki miasta Żnina
w ramach rewitalizacji obszaru miejskiego w Żninie

(Kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieć wodoci±gowa, roboty drogowe,
o¶wietlenie, mała architektura, zieleń, organizacja ruchu)