Projekty unijne

Kliknij po więcej informacji (PDF)


Kliknij po więcej informacji (PDF)

 

 

    image001image002

Ochrona Zlewni Rzeki Gąsawki etap I


fabryczna_gora

Przebudowa ulicy Fabrycznej w Żninie


 ozrg_etap2_1


  indywidualizacja

„Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko – Pomorskim”


  fabryczna_gora

Przebudowa ulic w obszarze starówki miasta Żnina
w ramach rewitalizacji obszaru miejskiego w Żninie

(Kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa, roboty drogowe,
oświetlenie, mała architektura, zieleń, organizacja ruchu)