Projekty unijne
 

2018-07-10_projekt_lgd_belka

 Gmina Żnin realizuje projekt pod nazwą:

Wydanie książki kucharskiej prezentującej dziedzictwo kulinarne regionu "Pałuki"
i działania promocyjne związane z rozpowszechnianiem wiedzy o tradycjach kulinarnych regionu.

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: promocja walorów i dziedzictwa obszaru LSR poprzez wydanie książki kucharskiej prezentującej dziedzictwo kulinarne regionu "Pałuki" i działania promocyjne związane z rozpowszechnianiem wiedzy o tradycjach kulinarnych regionu.

Gmina Żnin otrzymała wsparcie w wysokości 33 197,00 zł (nie więcej niż 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji).

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" 

 


 

Termomodernizacja budynku B Publicznego Przedszkola Miejskiego nr 2 w Żninie
Kliknij po więcej informacji (PDF)

Kliknij po więcej informacji (PDF)

Kliknij po więcej informacji (PDF) 

 

    image001image002

Ochrona Zlewni Rzeki Gąsawki etap I


fabryczna_gora

Przebudowa ulicy Fabrycznej w Żninie


 ozrg_etap2_1


  indywidualizacja

„Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko – Pomorskim”


  fabryczna_gora

Przebudowa ulic w obszarze starówki miasta Żnina
w ramach rewitalizacji obszaru miejskiego w Żninie

(Kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa, roboty drogowe,
oświetlenie, mała architektura, zieleń, organizacja ruchu)